Prvý krok

Ste dlhodobo zamestnaní i práca vás baví, ale už vás nebaví dlhodobé počúvanie neschopného šéfa? Prípadne ste dlhodobo evidovaní ako uchádzači o zamestnaní bez šance na zamestnanie? Prípadne ste ukončili štúdium a chcete sa hneď v začiatku osamostatniť? Nech patríte do ktorejkoľvek skupiny, môžete začať podnikať. Pre zdarný rozjazd svojej podnikateľskej činnosti musíte mať nielen dobre pripravený podnikateľský plán, ale pokiaľ možno aj umiestnenie firmy na vhodnom mieste. Nezáleží ani tak na jej veľkosti, teda ak vám pre podnikateľskú činnosť postačuje, ako na jej dobrej dostupnosti. Pre zákazníkov je totiž dostupnosť na prvom mieste. Zákazník sa neuspokojí s tým, že vami poskytované služby sú na kvalitné úrovni, najmä ak by sa musel k vám ťažko dostávať. Myslíte, že by bol ochotný ísť pešo treba do 5. poschodí, ak by podobnú službu poskytovala konkurencie iba o pár blokov, ale s výborným prístupom? Asi nie.

Zákazník

Pre získanie dobrej povesti u zákazníkov nestačí len rýchlo a presne poskytovať služby, ale aj mať správne umiestnené sídlo prevádzkarne. Ak nie ste vlastníkmi žiadne nehnuteľnosti, odporúčame vám kancelárie na prenájom najmä na lukratívnom alebo aspoň nadostupnom mieste.

Prvý krok
3 (60%)1