Nástup na základnú školu, nie je dôležitým míľnikom iba pre vaše dieťa, ale taktiež pre vás. Nie jeden rodič tŕpne ako bude jeho ratolesť zvládať povinnú školskú dochádzku, či sa neobjavia poruchy správania, pozornosti či iné problémy. Pokiaľ vás pani učiteľka upozorní na to, že sa vaše dieťa vymyká priemeru, pretože napríklad  odmieta počítať príklady na matematike, nepristupujte hneď k trestom a iným ráznym, výchovným opatreniam. Lepší nápad, je zájsť k detskému psychológovi, ktorý vie najlepšie zistiť, či je vaše dieťa takpovediac pomalšie, alebo naopak nadpriemerne inteligentné.

autista
 
Deti, ktoré svojim intelektom prevyšujú svojich rovesníkov, môžu túto schopnosť prejavovať rôzne. Pri niektorých si to všimnete už vo veľmi útlom veku. Ak dieťa v štyroch rokoch napočíta do dvadsať, pozná niekoľko písmen, alebo si dokáže zapamätať neskutočné množstvo informácií, asi len máloktorý rodič bude nešťastný. Niektoré deti však svoju genialitu nemusia navonok až tak prejavovať. Spomínané príklady z matematiky môžu odmietať riešiť nie preto, že by pre nich boli príliš náročné. Práve naopak, takáto činnosť ich môže nudiť, lebo ich mozog funguje omnoho rýchlejšie, ako v prípade ich spolužiakov.

učení
 
Prejavy geniality môžu byť v niektorých prípadoch, na prvý pohľad naozaj zvláštne. Niektoré deti napríklad odmietajú rozprávať. Iné dokážu stráviť celé hodiny pozeraním von z okna, alebo si počas hodiny slovenčiny kreslia na papier. Takéto netradičné prejavy, väčšina pedagógov okamžite zhodnotí, ako problém. Bohužiaľ mnohé pani učiteľky nemajú dostatočné skúsenosti na to, aby vedeli rozlíšiť, či ide o nadpriemerne inteligentné dieťa, alebo je vo veci porucha čítania, či iný problém. pritom vôbec nerozhoduje fakt, či v školstve pracujú dvadsať, alebo dva roky. Samozrejme, česť výnimkám. Preto určite neodkladajte návštevu odborníka. Jedna vec je istá, že ňou nemôžete nič pokaziť.