Ak plánujete rekonštrukciu na zníženie nákladov na spotrebu energií, nemusíte v tom byť samy. Štát ešte stále podporuje občanov cez projekt obnovy. Informácie o tomto projekte zastrešuje aj stránka Slovenskej agentúry životného prostredia. Plán obnovy je zameraný na zníženie nákladov na energie a zníženie celkovej spotreby a zefektívnenia získavania energie na svoj chod. Vychádza z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Do roku 2026 má vysoké ciele a to podporiť obnovu desiatok starších rodinných domov svojím príspevkom na obnovu. Vyhlásenie výziev prebieha už od roku 2022 a vyhlásenie výziev na rok 2024 začne v treťom mesiaci a skončí deviatym mesiacom tohto roku. Príspevok môžete získať na viacero opatrení, ktorých výsledkom bude aspoň 30% zlepšenie efektivity narábania s energiami. Tieto opatrenia patria do kategórie energetických opatrení skupiny A.

obnovte svoj rodinný dom

Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A https://www.certifikaciabudovy.sk/opatreni-patriacich-do-skupiny-a-musi-predstavovat-minimalne-25/. Sú to napríklad akumulačná nádrž na vodu, zelená strecha, rekuperácia vzduchu, podlahové kúrenie, zateplenie obvodových múrov alebo strechy, inštalácia zdroja energie a mnohé ďalšie. Pričom súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia. Na zaradenie do procesu schvaľovania žiadostí je potrebný teda aj samotný energetický certifikát. Ten vám vypracuje spoločnosť, ktorá vykoná šetrenie v nehnuteľnosti, aby túto zaradila do energetickej triedy.

informácie hľadajte na správnych miestach

Tie sú rozdelené na škále od G – nedostatočný, neefektívne využívajúci energie až po A – nízkoenergetický s efektívnym využívaním energie. Najideálnejšou verziou pre stavby je pritom kategória A0 – takmer bez nákladov. K tejto problematike je aktuálne spustená informačná stránka ministerstva a dôležité informácie o možnostiach a povinnostiach nájdete aj na webových stránkach firiem zastrešujúcich šetrenie, spracovanie a vydanie energetických certifikátov. Aby ste sa vyhli komplikáciám alebo prípadným nedostatkom ktoré by znemožnili získanie dotácie na obnovu budovy je istejšie poradiť sa s takouto spoločnosťou, ktorá verejnosť zaujímajúcu sa o túto problematiku ochotne poinformuje o problematike energetických certifikátov a aj o pravidlách a podmienkach tohto projektu.