Diplomová práca obsahuje následne dve podstatné časti, a to teoretickú časť úlohy, kde sú zhrnuté teoretické poznatky o danom probléme zhromaždené na základe štúdia odborných zdrojov, a následne je to teoretická časť úlohy, kde sú vyhotovované praktické aspekty riešenej problematiky z teoretickej časti výtvoru na aplikáciu na konkrétnom probléme, na prípade konkrétnej firmy a podobne. U týchto zadaných úloh sa očakáva, že vlastný prínos bude vyšší, než je tomu u bakalárky. Tento vlastný vklad by mal byť zahrnutý predovšetkým v praktickej časti diela.

Bezchybná gramatika

Pomer jednotlivých častí úlohy je prevažujúcou skôr pre praktickú časť akú má diplomová práca, ktorá by mala rozsahom pokryť okolo 70% celého úlohy, ale je potrebné zdôrazniť, že je to opäť veľmi individuálne a záleží na mnohých okolnostiach vyhotovenie úlohy a najmä potom na téme samotného úlohy. Gramatická správnosť texte je nevyhnutná pre čo najlepšie splnenie jeho účelu, najmä ak ide o dielo, u ktorého sa očakáva, že si na ňom dáte záležať. Gramatickom bezchybnosťou svojho diela dávate jasne najavo, že je pre Vás jeho kvalita dôležitá, čo u čitateľa viac či menej vedome dvíha hodnotenie jeho kvality ako také