Ak je pred podnikateľom nejaká príležitosť a má k nej premyslený nejaký zodpovedajúci podnikateľský plán, nastáva fáza, v ktorej si musí zaobstarať nejakú firmu, resp. obchodnú spoločnosť, s ktorou by sa mohol pustiť do plánovaných obchodných aktivít.

V tejto fáze má teda na výber dve možnosti. Môže si firmu založiť, alebo ju už založenú kúpiť. A táto posledne zmienená možnosť predstavuje rýchlejšie a šikovnejšie riešenie. A to je dôvod, prečo si toto riešenie vyberá stále viac podnikateľov, a to najmä tých skúsených, ktorí ak sa potrebujú chytiť nejakej príležitosti, vedia odhadnúť, že so zakladaním novej firmy by prichádzali o cenný čas. Navyše so zakladaním a s tým, čo je pri ňom potrebné, už majú svoje skúsenosti a pri kúpe firmy už majú o základných náležitostiach prehľad.

Podnikatelia, postavy

Najobľúbenejšou podnikateľskou formou na slovenskom trhu sú spoločnosti s ručením obmedzeným. Predaj firmy tu prebieha spôsobom, že sa prevedie jej obchodný podiel na kupujúceho, ktorý sa tak stáva jej konateľom. So získanou obchodnou spoločnosťou tak následne môže v jej mene rozbehnúť plánované obchody.

Pre koho je takéto riešenie vhodné?

Je to správna voľba predovšetkým pre tých, čo potrebujú začať s podnikaním alebo rozšíriť svoj biznis a pôsobisko v čo najkratšom čase. Pre tých, ktorých v ich podnikateľskom pláne naháňa čas (a predbieha konkurencia) a pre tých, čo si chcú skrátiť administratívne a byrokratické povinnosti a behanie po úradoch. A chcú sa miesto toho začať čo najrýchlejšie venovať zamýšľaným obchodom.

Podnikateľka, laptop

Čo musí mať takáto firma splnené?

Celý proces je s kúpou (a teda s prevodom založenej spoločnosti) rýchlejší, jednoduchší a kratší z dôvodu, že táto je už platne zapísaná v Obchodnom registri, má splatené základné imanie, osvedčenie pre vykonávanie činnosti a je zaregistrovaným platcom DPH.