Zateplenie rodinných domov, obytných komplexov alebo priemyselných budov sa dnes už považuje za úplnú samozrejmosť. Dávno sú už preč časy, keď sme si absolútne nevšímali obrovské úniky tepla z našich obydlí, priemyselných stavieb či skladov. Dnes je už teplo veľmi drahá komodita, preto sa aj zatepľovaniu stavieb, ktoré značne eliminuje úniky tepla, venuje zvýšená pozornosť. No rovnako ako nám vysoká cena tepla „pomohla“ urýchliť zatepľovanie budov, musíme sa venovať aj cene samotného zatepľovacieho materiálu. Ak je pre vás veľmi dôležitá pri vašom rozhodovaní cena a aj primerane vysoká kvalita, mali by vaše kroky smerovať k materiálu sklená vata.

zateplenie fasády

Asi každý si pri slovnom spojení „sklená vata“ predstaví nepríjemné pocity, ktoré súvisia so zlými skúsenosťami s týmto materiálom. Kto sa niekedy vo svojom živote sklenej vaty holou rukou dotkol, asi vie aj prečo. No na dotyk nepríjemný materiál má z hľadiska tepelnej izolácie vynikajúce vlastnosti. Sklená vata je vo svojej podstate prírodný materiál, ktorý sa vyrába zo zmesi piesku a recyklovaného skla. Pri veľmi vysokej teplote sa táto zmes začne taviť a vytvárajú sa tak vlákna, ktorých zhluk tvorí sklenú vatu. Takto vyrobená vata má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, keďže obsahuje optimálne zloženie vláken a vzduchu.

zateplenie fasádyNo nielen nízka tepelná vodivosť robí sklenú vatu takou výnimočnou. Je veľmi vhodná aj z hľadiska požiarnej bezpečnosti, keďže je nehorľavá a odoláva vysokým teplotám. Veľmi vítané sú aj akustické vlastnosti tohto materiálu, pretože sklená vata vynikajúco pohlcuje zvuk. Pri zatepľovaní budov taktiež oceníte priedušnosť sklenej vaty a jej dlhú životnosť. Asi len málo materiálov jej dokáže konkurovať v tom, ako tesne dokáže doliehať medzi konštrukčné dosky a vyplní aj tie najmenšie medzery a špáry. Samozrejme, že to všetko dokáže iba pri konštrukciách, ktoré nebudú mechanicky zaťažované vyšším tlakom. Medzi nevýhody tohto materiálu patrí to, že je nepríjemný na dotyk. No ľudia ktorí so sklenou vatou pracujú to ľahko riešia ochranným odevom a rukavicami.