Jednou zo súčasti funkčnej seo optimalizácie a zároveň vyššieho umiestnenia vášho webu v internetových vyhľadávačoch je tvorba obsahu, čím môžeme konkrétnejšie myslieť PR článkok.

  • PR je skratkou pre Public Relations, čo v slovenčine znamená vzťahy s verejnosťou. A práve tomuto významu by sme mali tvorbu konkrétnych článkov prispôsobiť.

Muž pri počítači, kreslené
Ich prioritou je vlastne prostredníctvom internetu rozširovať povedomie o vašich službách alebo produktoch, respektíve tiež budovať váš brand.
Základom pri tvorbe týchto textov je najmä ich originalita a odlíšenie sa od konkurencie. Efekt z hľadiska kvalitnej seo je možné dosiahnuť predovšetkým početnou tvorbou obsahovo odlišných článkov. To znamená nepublikovať jeden článok na viacerých zdrojoch, nakoľko vznikne jeho duplicita. Rovnako to značí nekopírovať „podobné“ články od konkurencie. Doslova každý z nich musí byť pri publikácii originálny.
Z hľadiska efektívneho významu optimalizácie musí byť dotyčný obsah, respektíve text kvalitný a mať dostatočnúdĺžku. Najmä tento druhý bod ukazujúci na dĺžku textu však môže vyvolať odlišné názory.Písanie, ikonka

  • V skratke ide o to, že zatiaľ čo bežný čitateľ preferuje stručný obsah, vyhľadávače naopak uprednostňujú pomerne dlhé, členité a v podstate tiež odbornejšie texty.

Ďalej je dôležité vedieť, či sa rozhodnete články publikovať nárazovo alebo s pravidelným intervalom. Pre efektivitu v internetových vyhľadávačoch a teda kvalitne prevedenú seo optimalizáciu je vhodnejšie, ak sú článku publikované pravidelne.

  • Z nárazového publikovania samozrejme vznikne viditeľný efekt, avšak krátkodobý. Je to akoby ste vyhrali vyššiu sumu peňazí a po dvoch mesiacoch je po nich. Naopak kontinuálny princíp je funkčný z dlhodobejšieho hľadiska.

Podstatu zohráva aj miesto, kde budú články umiestnené. Respektíve tiež pod akou kategóriou. Malo by ísť teda o tematicky blízky prvok, nakoľko je vyššia pravdepodobnosť, že tam na neho narazia potenciálni záujemcovia o danú tému, služby či tovar.