Kanalizácia, ale aj odpadové potrubia v interiéroch sú dôležitou súčasťou fungujúcej domácnosti, firmy či podniku. Na bezproblémovo fungujúci kuchynský drez alebo napríklad umývadlo sme odkázaní každodenne. Akonáhle sa v nich ale upchá potrubie, začneme byť svedkami rôznych problémov, ktoré túto každodennú bezproblémovú prevádzku značne narušia.

Kuchynský drez

Zo všetkého najskôr budeme pravdepodobne svedkami spomaleného odtekania vody. Odpadová voda skrátka neodtečie jednoducho a hladko, ale bude mať s tým prirodzeným odtekaním viditeľne problém. Pri ďalšom používaní drezu alebo umývadla sa v nich táto voda kvôli nedostatočnému odtekaniu môže začať hromadiť, až sa nakoniec vyleje tam, kde narobí škodu.

Prečo vzniká tento havarijný stav?

Ako už odznelo, príčinou býva upchaté potrubie. Bežne tomu nevenujeme veľkú pozornosť, ale pri pravidelnom používaní a hlavne pri tom, ak do odtokov vylievame a hádžeme to, čo sem nepatrí, prichádza k tomuto stavu, resp. tvoria sa usadeniny, čo potom blokujú prirodzené odtekanie. Usadeniny sa tvoria najmä z vylievania kuchynského oleja, čistiacich prostriedkov, ale aj zostatkov z jedál, z mydla, saponátov, práškov, vlasov, liekov, atď. – čo sem splachujeme.

Krtkovanie bratislava cena vám však s týmto havarijným stavom dokáže pomôcť a rýchlo, odborne a bez ďalších vzniknutých škôd vašu kanalizáciu prečistí. A nielen to!

  • Tieto služby je vhodné využívať aj na kontrolu potrubí a ich čistenie- z preventívnych dôvodov.
  • K dispozícii sú tiež doplnkové služby spojené s vodoinštalačnými prácami.
  • V niektorých prípadoch sa používa aj TV monitoring- snímanie kanalizácií prostredníctvom modernej technológie.

Voda, abstraktné

Ak sa najbližšie stretnete s upchatými odpadovými rúrami a akýmkoľvek problémom, ktorý s tým súvisí- okrem spomaleného odtekania vody alebo s prasknutým a pretekajúcim potrubím, tak napríklad aj so šíriacim sa zápachom z drezu, vždy môžete kontaktovať odborný servis. Rovnako tak aj v prípade prečistenia a pokročilej revízie vonkajších kanalizácií.