Úrady práce podporujú dva druhy školení: rekvalifikačné a kompetenčné kurzy. Rekvalifikačným kurzom sa chápe taký, ktorý rekvalifikuje človeka na inú pracovnú pozíciu akú doteraz vykonával. Napríklad v tých prípadoch, keď si daný človek nevie nájsť dlhodobo zamestnanie v danom odbore. Doba sa vyvíja a tak niektoré odbory môžu byť sčasti zastarané. Kompetenčný kurz rozvíja už získané schopnosti a vedomosti daného človeka. Neučí sa nič nové, ale zdokonaľuje sa vo svojom odbore.

knihovna

Ako získať školenie?

Momentálne po štyri roky dozadu až do tohtoročného februára fungovali na úradoch práce projekty REPAS+ a KOMPAS+. Väčšina úradov práce už má finančné prostriedky na školenia minuté a čaká sa aké projekty budú nasledovať v marci tohto roku. Či sa schvália znova nejaké podobné alebo čo bude zatiaľ nevieme. Je známe, že úrady práce si upravujú podmienky preplácanie kurzov svojvoľne počas celej doby projektov. Takže momentálne sa ľudom na úradoch práce oplatí radšej počkať na nové projekty, aby mali väčšie šance na schválenie kurzu, o ktorý majú naozaj záujem

klienti

Aká bude zmena?

Nevieme predpokladať aká veľká bude zmena. Úrady práce stále mlčia o tom, či niečo bude nasledovať za týmito projektami alebo bude hluché obdobie. No bolo by to veľmi nespravodlivé pre tých, ktorí sa teraz ocitli na úrade práce a nemali by nárok na žiadne školenie. Jedine by si ho museli zaplatiť.  No takýchto neprávostí sa im dostávalo aj predtým, pretože väčšinou na začiatku roka boli finančné prostriedky k dispozícii a keď sa v apríli minuli, tak ostatní mali smolu. Hold, tak to funguje u nás na úradoch práce. Spravodlivosti sa asi nedočkáte, ale aspoň viete, že keď si chcete ísť oddýchnuť na podporu, tak sa to najlepšie oplatí začiatkom roka, aby vám úrad práce preplatil nejaké školenie. Nuž, ale napríklad tento rok, to neplatí. Tak človek si nenavyberá. Snáď sa to zlepší.