SEO je o efektívnej práci z technickou a obsahovou stránkou vášho webu

Ak by sme mali čo najstručnejšie definovať rozbor funkčného SEO, respektíve optimalizácie pre vyhľadávače, tak sa skladá z tvorby obsahutechnických nastavení. Sú to v skratke vnútorné i vonkajšie faktory vašej stránky, ktoré sa podpisujú pod jej celkové poradie umiestnenia v internetových vyhľadávačoch (vo výsledkoch hľadania).Google Analytics

  • Obe súčasti, obsahová i technická stránka webu sú dôležité pre jeho viditeľný účel a konkrétnejšie k tomu, aby sa užívateľom zjavoval vo forme relevantných výsledkov k ich hľadaným výrazom.

Technické nastavenieje dôležité z dôvodu, aby váš web a jeho obsah „roboti“ vyhľadávačov vôbec našli a zaregistrovali do svojej databázy. Tomuto postupu sa odbornejšie vraví indexovanie. Až po tomto úspešnom kroku je možné očakávať viditeľnejšiu pozíciu a všetky benefity, ktoré s ňou prichádzajú. Je však rovnako potrebné technickú štruktúru nastaviť správne, respektíve čo najviac do podoby, aby ju robot označil za kvalitnú a relevantnú, čím ju posunie na vyššie miesto v hľadaní.Internetový vyhľadávač, náčrt, vzor
Obsahová časťpomerne blízko súvisí tiež s jej pravidelnou aktualizáciou a samozrejme je potrebná k tomu, aby potenciálneho zákazníka zaujala. Na druhej strane kvalitný, pravidelne aktualizovaný, čerstvý a aktuálny obsah je plusom, ktorý zaznamenajú nielen užívatelia, ale hlavne vyhľadávače a ide tak zároveň o ďalší pozitívny faktor celkového umiestnenia. Nezabudnime v tomto smere spomenúť tiež efektívne prepájanie obsahu a napríklad tvorbu spätných odkazov, Preklik či v neposlednom rade výber a používanie vhodných kľúčových slov.
Prakticky všetky spomenuté nástroje spejú k tomu, aby sa stal váš web dostupný mnohým užívateľom. Prioritne tým, čo používajú vyhľadávače ako napr. Google, teda skutočne vysoké percento záujemcov o rôzne témy. Určite sa medzi nimi nájdu tí, ktorých zaujíma váš segment, no je dôležité, aby im túto vašu stránku vyhľadávače podsunuli ako relevantný výsledok na popredných pozíciách. A práve to je cieľom SEO.