Týždeň naspäť ste si kúpili sprchovací kút a neviete sa s jeho inštaláciou pohnúť ďalej? Naša firma ponúka rôzne druhy inštalatérskych prác. Mimoriadne zameriavame našu pozornosť na opravu kanalizácie a problémy s tým spojené, pretože kanalizácia je súčasťou každého objektu. Ponúkame vyriešenie problémov s rozvodmi kanalizácie a následnej odborné zapojenie prípojky na kanalizáciu (verejnú).

opravár

Môžete nás kontaktovať aj v prípade opravy kanalizácie, pretože najskôr je potrebné zistiť, kde sa poškodenie nachádza pomocou špeciálneho monitoringu. Ak poškodenie nie je príliš rozsiahle, opravu je možné realizovať aj prostredníctvom bezvýkopových prác (lokálna oprava krátkou vložkou, lokálna oprava prípojky klobúčikom, frézovací robot). Vykonávame i samotné rekonštrukcie kanalizácií. Ako každý materiál, aj kanalizácia sa postupom času začne opotrebovávať a bude potrebná jeho následná rekonštrukcia, aby potrubie majiteľovi slúžilo čo najdlhšie. Tu vieme použiť viacero druhov metód no finálne rozhodnutie závisí od stavu a identifikácie problému kanalizačného potrubia. Opravu kanalizácie poskytujeme pre domácnosti, firmy, hotely, ubytovne, reštaurácie, kaderníctva či úrady. Často na kanalizáciu zabúdame, keďže ju nemáme denno-denne pred očami. Môžeme sa stretnúť s problémami ako oprava popraskaného potrubia, oprava poškodeného potrubia, oprava prevaleného potrubia či oprava prasknutého potrubia.

inštalater

Inštalatérske práce predstavujú veľký okruh záležitostí, ktorým bežný človek nemá šancu porozumieť Pri neodbornom zásahu či nesprávnej diagnostike vzniká riziko poškodenia súčiastok a následné (zbytočné) opravy, ktoré môžu siahať do astronomických cien. Zapojenie či oprava kanalizácie nemusí byť nekončený proces, no pokiaľ je neriešený, môže vieš k veľkým škodám. Poskytujeme opravu kanalizácie ako komplexný celok. Zverte sa do rúk rokmi osvedčenej firme za najlepšie ceny. Od nás získate nielen opravu kanalizácie, ale aj profesionalitu, férovosť a najlepšie ceny.