Čo robiť keď nerozprávajú?

Schopnosť rozprávať sa u všetkých detí vyvíja veľmi individuálne. Prvé ucelené slovám začínajú väčšinou používať okolo prvého roku života. Nie je však ničím zvláštnym, ak niektoré deti začnú rozprávať i v siedmych mesiacoch, ale taktiež neskôr, napríklad v roku a pol. Spozornieť, by ste mali vtedy, keď vaše dieťa nerozpráva po dosiahnutí druhého roku života. ak dieťa ešte stále nerozpráva, alebo je jeho slovná zásoba príliš slabá, navštívte logopedičku, alebo psychológa.

holka
 
Prečo nechcú deti  hovoriť
 
Základom je, aby ste zistili akou poruchou reči, vaše dieťa trpí. Niekedy sa nemusí jednať o fyzický, ale psychický problém. V tomto prípade hovoríme o takzvanom elektívnom mutizme. Ide o to, že dieťa má v poriadku všetky rečové orgány vrátane sluchu aj centrálnej nervovej sústavy, ale aj napriek tomu nechce rozprávať. Pôvod ochorenia teda musíme hľadať inde. Najčastejšie ide o psychické problémy, ktoré môžu byť všakovakého pôvodu. Niekedy ochorenie spôsobuje aj enormná hanblivosť, ktorú však taktiež zaraďujeme medzi psychické poruchy. Podľa štatistík mutizmom trpia viac dievčatá, práve preto, že sa častejšia a viac hanbia.

chlapec
 
Zdravý vývoj reči u dieťaťa:
 

  • 3 mesiace– dieťa začína vydávať hrdelné zvuky
  • 4 až 5 mesiacov– dieťa začína opakovať za sebou idúce slabiky, napríklad ta -ta- ta, alebo ge- ge -ge
  • 6 až 12 mesiacov– slovná zásoba sa začína pomaličky zväčšovať. Ešte stále nehovoríme o slovách, skôr jednotlivých slabikách, alebo ich kombináciách.
  • 12 mesiacov– dieťa by sa malo postupne naučiť vyslovovať celé slová. Najčastejšie mama, tata a následne i ďalšie.
  • 13 až 18 mesiacov– slovná zásoba, by mala obsahovať minimálne desať slov. niektoré deti ich ovládajú i dvadsať, alebo omnoho viac.
  • 2 roky-slovná zásoby obsahuje minimálne 50 slov. Dieťa je schopné vytvárať i jednoduché vety.
  • 2,5 roka– dieťa by malo ovládať aspoň 200 slov.
  • 3 roky-základom je aby sa slovná zásoba neustále zvyšovala. V tomto veku, by dieťa malo začať vyslovovať všetky písmená správne. Hovoríme najmä o R,S,M a N.
  • 4 roky– dieťa by malo rozprávať plynule, bez problémov vytvárať i zložitejšie vety, či súvetia a všetky písmená vyslovovať správne.